Zájazdy

spoznajte Malú Fatru inak

Národný park Malá Fatra je veľmi rozmanité a pestré pohorie. Nadmorská výška, geologické podlažie, orientácia a reliéf podmieňujú výskyt mozaiky rôznych vegetačných typov na relatívne malom území. Druhová pestrosť a jedinečnosť miestnej kveteny je výsledkom špecifického vývoja vegetácie po poslednej dobe ľadovej, ako aj počas posledných storočí, najmä v dôsledku valašskej kolonizácie. Tieto skutočnosti spolu so špecifickou pozíciou medzi vysokými pohoriami centrálnych Karpát (Krivánska Malá Fatra je najseverozápadnejšie pohorie, a preto tvorí prvú veternú bariéru pre silné severozápadné vetry), rozmanité geologické podložie a rôznorodosť krajiny prispievajú k výnimočnej variabilite prírodných ekosystémov v tomto území.

Od začiatku vegetačného obdobia (máj) až do jeho konca (september), sa na svahoch Malej Fatry vystrieda niekoľko aspektov kvitnúcich rastlín a rastlinných spoločenstiev. Naše zájazdy sa zameriavajú vždy na iný aspekt a sú organizované v príslušnú dobu vegetačného obdobia. Tak máte možnosť  spoznať toto veľmi sympatické pohorie vždy v inom šate a možno vás prekvapí, že rastliny, ktoré hojne pokrývali jeho svahy napríklad v máji už v júli ani nezahliadnete.

Hlavný hrebeň Malej Fatry je dobre dosiahnuteľný lanovkou z Vrátnej doliny.

1 Malá Fatra v modro-žltom Termín: koniec mája
2 Fialovo-biela Malá Fatra Termín: koniec júna/začiatok júla
3 Pestrofarebný letný šat Malej Fatry Termín: koniec júla
4 Purpurová jeseň v Malej Fatre Termín: koniec augusta