2 Fialovo-biela Malá Fatra

skorý letný aspekt

dvojdňový zájazd zameraný na poznávanie našej vysokohorskej kvetenyZakvitnutá Malá Fatra - Jozef ŠibíkCieľové druhy:

Endemické druhy: prilbica tuhá moravská (Aconitum firmum subsp. moravicum), ostrica vždyzelená tatranská (Carex sempervirens subsp. tatrorum), stračonôžka tatranská (Delphinium oxysepalum), klinček lesklý (Dianthus nitidus), hruštička karpatská (Pyrola carpatica), vŕba sliezska (Salix silesiaca), ostrevka tatranská (Sesleria tatrae), soldanelka karpatská (Soldanella carpatica)

Alpínske druhy: bôľhoj lekársky alpínsky (Anthyllis vulneraria subsp. alpestris), astra alpínska (Aster alpinus), dvojštítok hladkoplodý (Biscutella laevigata), hadovník živorodý (Bistorta vivipara), bartsia alpínska (Bartsia alpina), ostrica pevná (Carex firma), dryádka osemlupienková (Dryas octopetala), horec Clusiov (Gentiana clusii), všivec praslenatý (Pedicularis verticilata), nátržník zlatý (Potentilla aurea), nátržník Crantzov (Potentilla crantzii), tučnica alpínska (Pinguicula alpina), borovica horská (Pinus mugo), zerva hlavičkatá (Phyteuma orbiculare), vŕba alpínska (Salix alpina), vŕba sieťkovaná (Salix reticulata), lomikameň vždyzelený (Saxifraga aizoides), lomikameň sivý (Saxifraga caesia), kropenáč trváci alpský (Swertia perennis subsp. alpestris)

Orchidey: vstavač mužský poznačený (Orchis mascula subsp. signifera), prasatnica jednoúborová (Trommsdorfia uniflora)

Ďalšie druhy: veternica narcisokvetá (Anemone narcissiflora), vratička mesiačikovitá (Botrychium lunaria), záružlie močiarne horské (Caltha palustris subsp. laeta), ľalia zlatohlavá (Lilium martagon), lomikameň metlinatý (Saxifraga paniculata)

Termín zájazdu: koniec júna/začiatok júla

Terén: stredne náročný

Program zájazdu:

Počas tohto zájazdu budeme mať možnosť porovnať vegetáciu na severných a južných svahoch a vplyv rôzneho geologického podložia na rastlinstvo (vápence, slieňové vápence, kremence).

1. deň: Lanovkou sa vyvezieme do Snilovského sedla (1524 m n.m.) a hlavným hrebeňom vystúpime až na najvyšší vrchol Malej Fatry, Veľký Kriváň (1709 m n.m.).

2. deň: Lanovkou sa vyvezieme do Snilovského sedla (1524 m n.m.) a hlavným hrebeňom sa vyberieme na opačnú stranu na vrchol Chlebu (1646 m n.m.) a ďalej na Hromové a Steny.

Navštívené chránené územia: Národný park Malá Fatra

Cena: XXX

V cene je zahrnuté: 2-krát spiatočný lístok na lanovku, odborný sprievodca, poistenie voči insolventnosti

V cene NIE je nezahrnuté: doprava, strava, ubytovanie, individuálne cestovné poistenie/poistenie do hôr