1 Malá Fatra v modro-žltom

skorý jarný aspekt

jednodňový výlet zameraný na poznávanie našej jarnej vysokohorskej kveteny

Malá Fatra - Jozef Šibík

Cieľové druhy:

Endemické druhy: prvosienka vyššia (Primula elatior), lomikameň trváci (Saxifraga wahlenbergii), ostrevka tatranská (Sesleria tatrae), soldanelka karpatská (Soldanella carpatica)

Alpínske druhy: prvosienka holá (Primula auricula), horec Clusiov (Gentiana clusii), horec jarný (Gentiana verna), iskerník alpínsky (Ranunculus alpestris), nátržník Crantzov (Potentilla crantzii), borovica horská (Pinus mugo), vŕba alpínska (Salix alpina) v kvete

Orchidey: vstavač mužský poznačený (Orchis mascula subsp. signifera)

Ostatné druhy: veternica hájna (Anemone nemorosa), veternica iskerníkovitá (Anemone ranunculoides), záružlie močiarne horské (Caltha palustris subsp. laeta), slezinovka striedavolistá (Chrysosplenium alternifolium), lykovec jedovatý (Daphne mezereum), snežienka jarná (Galanthus nivalis)

Termín zájazdu: koniec mája

Náročnosť: stredne ťažká

Program zájazdu: Lanovkou sa vyvezieme do Snilovského sedla (1524 m n.m.) a hlavným hrebeňom vystúpime na najvyšší vrch Malej Fatry, Veľký Kriváň (1709 m n.m.). Budeme pokračovať chodníkom na Malý Kriváň (1670 m n.m.). Naspäť do Vrátnej doliny sa vrátime tou istou trasou.

Navštívené chránené územia: Národný park Malá Fatra

Cena: XXX

V cene je zahrnuté: spiatočný lístok na lanovku, odborný sprievodca

V cene NIE je nezahrnuté: doprava, strava, ubytovanie, individuálne cestovné poistenie/poistenie do hôr