Early Purple Orchid (Orchis mascula ssp. signifera) vstavač mužský poznačený – Jozef Šibík