Caltha laeta / záružlie močiarne horské – Jozef Šibík